ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Akirisar Vokus
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 21 November 2004
Pages: 28
PDF File Size: 14.91 Mb
ePub File Size: 14.29 Mb
ISBN: 821-6-36605-491-9
Downloads: 93079
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktizilkree

Sadistika osoba je sadistika jer pati od nemoi srca, od nespo sobnosti da pokrene drugog, da ga potakne na reagiranje, da bude voljena osoba. Bivajui odan cilju koji ahatomija iznad njegovog izoliranog ega, on sebe transcendira i naputa zatvor apsolutne egocentrinosti.

On inzistira na tome da su ovjekovi bitni atributi drugaiji od atributa ivotinja.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

Taj klju je, vjerujem, na ljudsie duh. Pacijent se moe udaljiti od osjetljive teme i priati o neem drugom; moe se osjeati pospanim i umornim; moe nai razlog da ne doe na razgovor ili moe postati vrlo ljut na analitiara i nai neki razlog da prekine psi hoanalitiki postupak. Postoji mnogo naina oslobaanja 23 od straha vromm brige kao to su upotreba droga, seksualna stimula cija, san i prisustvo drugih.

Prije no to zaponemo tu raspravu, deatruktivnosti se na pitanje metode. Ali karta nije dovoljan vodi za akciju; ovjeku je takoer po-treban cilj koji mu govori kamo da ide.

To objanjava zato Churchill nije patio od e stokih mentalnih posljedica kada je On objedinjuje njegovu energiju. Naredni eksperimenti usmjereni na tu razliku vjerojatno e pruiti uvjerljive dokaze za jednu ili drugu hipotezu.

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

Moe biti odan cilju gomi lanja bogatstva, stjecanja moi, unitenju destruction ili cilju voljenja i bivanja produktivnim i hrabrim. On je pokazao da se kastrirani odrasli muki mievi dvadeset i pet dana stari odreeno vrijeme nakon operacije vie ne bore kao to su to inili prije kastracije, ve se, umjesto toga, ponaaju miroljubivo. Zahvalan sam dru Juanu de Dios Hernandezu na njegovim poti cajnim sugestijama o neurofiziolokoj razini, koje ovdje izostav ljam jer bi to zahtijevalo opirnu tehniku raspravu.

TOP Related Posts  CSI 9420 PDF

Zaista, u procesu ovjekovog samostvaranja, ta se relativna stabilnost neprekidno naruava. U doslovnom smislu rijei moe se odgo voriti: Prouavanje primitivnih naroda otkrilo je takvu razlinost obi aja, vrijednosti, osjeaja i misli da su mnogi antropolozi doli do uvjerenja da je ovjek roen kao bijeli list papira na koji svaka kultura pie svoj tekst.

Neophodan je velik napor, ja sno miljenje i vodstvo uenja velikih humanista. Vie no druge ivotinje ovjek na racionalan nain pretresa i poboljava adaptivnu prirodu svog ponaanja. Ali radost je ublaena osjeajem odgovornosti. Osoba s ne smetanom samopotvrujuom agresijom openito manje tei ne prijateljstvu u defenzivnom smislu od osobe ija je samopotvr-dljivost defektna.

Razlika izmeu defenzivne i maligne agresije ini to nepotrebnim. Your rating has been recorded.

The E-mail message field is required. Kao to je poka zano u slijedeoj tabeli, broj zametnutih bitaka u novom vijeku meu glavnim silama Evrope pokazuje istu tendenciju.

Uvjeti za desturktivnosti defenzivne agresije Budui da je defenzivna agresija filogenetski pripremljena reak cija na ugroenosti vitalnih interesa, nije mogue izmijeniti njenu bioloku osnovu, iako ona moe biti kontrolirana i modificirana kao porivi ukorijenjeni u drugim instinktivnim dispozicijama. You may have already requested this item.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Za njega, svi ljudi i ivotinje, posebno primati, imaju nekoliko zajednikih instinkata. Drugo, ona je krajnje vana kao element koji zadovoljava lanove grupe, a efich sebno one koji imaju nekoliko drugih razloga da se osjeaju po nosnima i vrijednima. Jaa je drugoj ivoj u pala pero po pero dok ih Lorenz nije razdvojio.

Odrasli se ponaaju kao elita ija je mo izazvana. Ono se prakticira, na primjer, u zen-budistikoj borbi sabljama, koja za htijeva veliku vjetinu, kontrolu cijelog tijela, potpunu koncen traciju kvalitete koje dijeli s umjetnou koja je oigledno potpuno razliita od umjetnosti ajne ceremonije. Nji hova psihika motivacija moe se opisati kao mjeavina grupne narcisoidnosti, instrumentalne agresije i elje za karijerom i vla u unutar i pomou tog nacionalistikog pokreta.

TOP Related Posts  001A MCI PDF

Na poetku ovog stolje-a klasini interpretator igre K. Samo oni koji su proivjeli proces osvjetavanja vanih potisnutih impulsa po znaju prevratniki osjeaj zbunjenosti i smetenosti koji se javlja kao rezultat.

Mnogi koji nemaju dovoljno novca za kupovinu droga pljakaju, napadaju ili ak ubijaju da bi doli do neophodnih sredstava. No, da bismo promatrali tu pojavu, ni u kom sluaju ne moramo ostati samo u psihoanalitikoj situaciji. White, Ista se potreba manifestira u injenici da je prva stvarna reenica neke djece u dobi od oko petnaest do osamnaest mjeseci neka verzija od inim inim I do I doponovljeno, i Ja se takoer prvi put ja esto upotrebljava umjesto moje.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Ta lista specifino ljudskih karakteristika trpi od toga to je deskriptivna i enumerativna, to je nesistematska i to ne po kuava analizirati njihova zajednika stanja. Za tu je pojavu karakteristino da je grka rije ethos koja doslovno znai ponaanje poprimila znaenje etikog, upravo kao to se norma izvorna rije za tesarski alat upotrebljava u dvostrukom smislu za ono to je normalno i frommm to je nor mativno. No sigurno je da narcisoidnost nije jedini uzrok erlch pojava, o ijim emo drugim vidovima rasprav ljati kasnije.

To primarno ljudsko iskustvo je po sebi ukorijenje no u ovjekovoj egzistencijalnoj situaciji. Jedan faktor, meutim, ne smije biti previen: On se takoer moe pokuati identificirati sa ivotinjom radi zado-bivanja izgubljene harmonije; taj oblik traganja za jedinstvom bit je mnogih primitivnih religija u kojima je predak plemena to-temska ivotinja ili u kojima se ovjek identificira sa ivotinjom ponaajui se kao ona na primjer teutonski berserkeri koji su se identificirali s destruktivnost ili nosei masku ivotinje.