BASISKENNIS BOEKHOUDEN PDF

QR code for Basiskennis boekhouden (BKB). Title, Basiskennis boekhouden ( BKB). Authors, Jan Buist, Henk Rugenbrink. Publisher, Utrechtse Uitgeverijen. 10 Sep Oefenexamen Basiskennis Boekhouden (BKB) Opgaven oefenexamen Basiskennis Calculatie (BKC) 1. Add to cart. 12 items R,09 R PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster! Be the first one to add content.

Author: Vojin Kagall
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 21 June 2006
Pages: 471
PDF File Size: 17.85 Mb
ePub File Size: 1.74 Mb
ISBN: 366-2-13180-589-1
Downloads: 12427
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrirn

Voor een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf biedt dit diploma voldoende kennis voor het voeren van de eigen administratie. Never a dull moment!

Basiskennis boekhouden – Stuvia

Reset share links Resets both viewing and editing links coeditors shown below are not affected. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Boekhoouden ook bijvoorbeeld hoe je personeel kunt aansturen en motiveren of voorstellen beoordelen voor organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie. Voor diegene boeohouden leiding geeft of in de toekomst leiding wil geven, is dit de eerste stap naar sterk leiderschap.

Summary BKB Basiskennis Boekhouden

Boekhoudn adviseert uw leidinggevende n en draagt oplossingen aan voor problemen. Ga dan voor het Associatiediploma Zakelijke Correspondentie Nederlands. Then you will be refunded for the entire amount, as Stuvia credit. Preview 3 out of 19 pages. Dan is het Praktijkdiploma Medewerker Secretariaat geschikt voor u! Quality, Relationships, Improvements and Forecasting Niveau 6. Na het behalen van dit diploma heeft de kandidaat overzicht en een beter begrip voor de gang van zaken in de werkomgeving.

TOP Related Posts  IVAN BAYROSS PL SQL 4TH EDITION PDF

De Wet op de Inkomstenbelastingde Wet op de vennootschapsbelastingde Wet op de dividendbelastingde Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht.

Bijvoorbeeld het kennen van verschillende gespreksvormen of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Dat is de inhoud van de scriptie CBC. Haal dan het Associatiediploma Management Assistent! Immediately available, always accessible Your summaries are immediately downloadable after purchase, wherever and whenever you study, in both digital and hardcopy formats.

U beheerst de Nederlandse taal uitstekend, notuleert vergaderingen en beheert de actie- en besluitenlijsten. Zeker als u directiesecretaresse of personeelsconsulent bent. Er zijn 2 soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Projects, Business change, Risk and Security Voor ICT-professionals die zich verdiepen in de bedrijfskundige kant van de informatica is in het e-CF een aantal competenties opgenomen die op bachelor-niveau van belang zijn. Het hebben van kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie.

Na het afronden van het examen is de kandidaat in staat de theorie, opgedaan bij NIMA Sales B1, in praktijk te brengen. Have you written lots of lecture summaries or notes? Na het afronden van het Associatie-examen Medische Terminologie is de kandidaat op de hoogte van de meest gebruikte medische terminologie.

TOP Related Posts  VYBZ KARTEL VOICE OF THE JAMAICAN GHETTO PDF

Oefenexamen Basiskennis Boekhouden (BKB)

Cancel Reply 0 characters used from the allowed. Na afronding van het online examen en de scriptie is de kandidaat in staat op hoger management te acteren. Copy code to clipboard.

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you boekhouen never miss a trick when it comes to your exams. Ook zaken zoals de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting zijn aan bod gekomen.

A firewall is blocking access to Prezi content. Het werk wordt een stuk eenvoudiger met kennis op zak van deze termen. Earn while you study.

U werkt volgens bedrijfsregels, volgt instructies op en leeft procedures na. Met het Associatiediploma Medische Correspondentie is de kandidaat in staat een ingesproken tekst te verwerken in briefvorm in badiskennis tekstverwerkingsprogramma.